Matvei Bronstein,  1906 -1938 

Matvei Petrovich Bronstein and Soviet Theoretical Physics in the Thirties
by Gennady Gorelik and Victor Frenkel
Birkhaeuser, Basel-Boston, 1994.

 

Works by Matvei Bronstein

 

Scientific Papers. 1

Encyclopaedical Entries. 5

Reviews. 6

Editing. 6

Popular Science. 7

Books for children. 9

 

 

Abbreviations:

PZM -- Pod znamenem marxisma [Under the Banner of Marxism]
PZS -- Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion [published in Kharkov between 1932 and 1938].
UFN -- Uspekhi fizicheskikh nauk [Advances of Physical Sciences]
ZhETF -- Zhurnal Eksperimentalnoy i Teoreticheskoy Fiziki [Journal of Experimental and Theoretical Physics]
ZhRFKhO -- Zhurnal Russkogo Fiziko-Khimicheskogo Obchshestva [Journal of the Russian Physico-Chemical Society]
ZP -- Zeitschrift fuer Physik 
 

Scientific Papers

1. Ob odnom sledstvii gipotezy svetovykh kvantov [About one consequence from light quanta hypothesis] // ZRKhRO, 1925, Vol. 57, pp. 321-325.

2. ZUer Theorie des kontinuierlischer ROentgenspektrums // ZP, 1925, Bd 32, S. 881-885.

3. Bemerkung zUer Quantentheorie des Laue-Effektes // Ibid., S. 886-893.

4. Ueber die Bewegung eines Elektrons in Felde eines festen Zentrums mit Berucksichtigung der MassenverAenderung bei der Ausstrahlung // ZP, 1926, Bd 35, S. 234, 863; Bd 39, p. 901.

5. ZUer Theorie der Feinstruktur des Spektrallinien // ZP, 1926, Bd 37, S. 217-224.

6. Zum Strahlunhsgleichgewichtsproblem von Milne // ZP, 1929, Bd 58, S. 696-699. 

7. Ueber das Verhaltnis des effektiven Temperatur der Sterne zUer Temperatur ihrer Oberflache // Ibid., Bd 59, S. 144-148.

8. K teorii obchshei tsirkulyatsii atmosfery [On theory of general circulation of atmosphere] // Zhurnal geofiziki i meteorologii, 1929, Vol. 6, pp. 265-292.

9. Kvantovanie svobodnykh elektronov v magnitnom pole [Quantizing of free electrons in magnetic field] (with Y. Frenkel) // ZhRFKhO, 1930, Vol. 62, pp. 485-494.

10. On the temperature distribution in stellar atmospheres//Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 1930, Vol. 91, p. 133.

11. Sovremennoe sostoyanie relativistskoi kosmologii [Modern state of relatovistic cosmology] // UFN, 1931, Vol. 11, pp. 124-184.

12. On the theory of electronic semoconductors // PZS, 1932, Vol. 2, pp. 28-45.

13. Fizicheskie svoistva elektronnykh poluprovodnikov [Physical properties of electron semoconductors] // Zhurnal Tekhnicheskoy Fiziki, 1932, pp. 919-952.

14. On the anomalous scattering of gamma-rays // PZS, 1932, Vol. 2, p. 541.

15. Poglochshenie i rasseyanie gamma-luchei [Absorbing and scattering of gamma-rays] // UFN, 1932, Vol. 12, p. 649.

16. On the expanding universe // PZS, 1933, Vol. 3, pp. 73-82.

17. On the conductivity of semiconductors in magnetic field // Ibid., p. 140.

18. Vnutrennya konversiya gamma-luchei [Inner conversion of gamma-rays] // UFN, 1933, Vol. 13, p. 537.

19. Vsesoyuznaya yadernaya konferentsia [All-union nuclear conference] // Ibid., p. 768.

20. Vnutrennee stroenie zvezd i istochniki zvezdnoi energii [Inner composition of stars and soerces of stellar enrgy] // Uspekhi astron. nauk. Coll. 2, Moscow, ONTI, 1933, pp. 84-103 (see also [50, pp. 142-166]).

21. K voprosu o vozmozhnoi teorii mira kak tselogo [On the question of the possible theory of the world as a whole] // Ibid, Coll. 3, Moscow, ONTI, pp. 3-30; [50, pp. 186-215].

22. The second law of thermodynamics and the Universe (with L. Landau) // PZS, 1933, Vol. 4, pp. 114-118.

23. On the applicability limits of the Klein-Nishina's formula // PZS, 1934, Vol. 5, p. 517.

24. K voprosy o relativistskom obobchshenii printsipa neopredelennosti [On the question about relativistic generalisation of indeterminancy principle] // DAN. 1934, Vol. 1, pp. 388-390.  Zur relativistischen Erweiterung des Unbestimmtheitsprinzipes. C. R. Acad. Sci. URSS. 1934. Bd. 1, S. 390-392 .

25. Svoistva izlucheniya pri ochen vysokikh plotnostyakh energii [Properties of radiation under very high energy densities] // Ibid., Vol. 2, p. 462.

26. O konferentsii po teoreticheskoi fizike [About the conference on theoretical physics] // UFN, 1934, Vol. 14, pp. 516-520.

27. O rasseyanii neitronov protonami [On the scattering of neutrons by protons] // DAN, 1935, Vol. 8, p. 75.

28. Gipotezy o proiskhozhdeii kosmicheskikh luchei [Hypotheses about the origin of cosmic rays] // Trudy Vses. konf. po izycheniyu stratosfery, Leningrad; Moscow, 1935, pp. 429-432, 445-449.

29. Addition to the traslation: Einstein A. Osnovy teorii otnositel'nosti, Moscow-Leningrad, ONTI, 1935.

30. Quantentheorie schwacher Gravitationsfelder // PZS. 1936. Bd. 9. S. 140-157.

31. Kvantovanie gravitatsionnykh voln [Quantizing of gravitational waves] // ZhETF, 1936, Vol. 6, pp. 195-236

32. On the anomalous scattering of electrons by protons // PZS, 1936, Vol. 9, p. 537.

33. On the intensity of forbidden transitions // Ibid., p. 542.

34. Ueber den Spontanen Zerffall der Photonen // PZS, 1936, Vol. 10, pp. 686-688. 

35. O vozmozhnosti spontannogo rachsheplenia fotonov [On possibility of spontaneous splitting of photons] // ZhETF, 1937, Vol. 7, pp. 335-358. 

36. O magnitnom rasseyanii neitronov [On the magnetic scattering of neutrons] // Ibid., pp. 357-362.

 

Encyclopaedical Entries

37. Otnositel'nosti teoriya [Theory of relativity] (with V. Frederix) // Tekhnich. entsiklopedia, Vol. 15, Moscow, Gostekhteorizdat, 1931, pp. 352-367.

38. Elektron // Ibid., Vol. 26, 1934, pp. 645-650.

39. Atom // Ibid., Additional vol., 1936, pp. 78-97.

40. Atom // Fizich. slovar', Vol. 1, Moscow, ONTI, 1936, pp. 214-222.

41. Beta-luchei spektry. Beta-raspada teoriya [Beta-rays theory] // Ibid., pp. 298-302, 307-313.

42. Kvantovaya statistika [Quantum statistics] // Fizich. slovar', Vol. 2, 1937, pp. 744-751.
 

Reviews

43. Dirac P., The principles of quantum mechanics. (Oxford, 1930) // UFN, 1931, Vol. 11, pp. 355-358.

44. Weyl H., Gruppentheorie und Quantenmechanik (2 Aufl. Lepzig, 1932) // Ibid., pp. 358-360.

45. Gamow G.A., Stroenie atomnogo yadra i radioaktivnost' [The constitution of atomic nuclei and radioactivity] // UFN, 1932, Vol 12, p. 362.

46. Joos G., Lehrbuch der theoritischen Physik (Leipzig, 1932), PZS, 1933, Vol. 3, pp. 100-101.

47. Terenin A.N., Vvedenie v spektroskopiyu [Introduction in spectroscopy] (Leningrad, 1933) // UFN, 1934, Vol. 14, p. 248.

48. Heisenberg W., Shroedinger E., Dirac P., Sovremennaya kvantovaya mekhanika. Tri nobelevskikh doklada [Three Nobel lectures] (Leningrad, Moscow, 1934) // PZS, 1934, Vol. 6, pp. 612-615.
 

Editing

49. Dirac P., Osnovy kvantovoi mekhaniki, Moscow, Gostekhteorizdat, 1932; 1937.

50. Osnovnye problemy kosmicheskoi fiziki, Kharkov-Kiev, ONTI, 1934.

51. Brillouin L., Atom Bohra, Moscow, ONTI, 1934.

52. Becker R., Elektronnaya teoriya, Moscow, ONTI, 1936.

53. Born M., Tainstvennoe chislo 137 // UFN, 1936, Vol. 16, pp. 687-729.
 

Popular Science

54. Vsemirnoe tyagotenie i elektrichestvo (Novaya teoriya Einsteina) // Chelovek i priroda, 1929, No. 8, pp. 20-25.

55. Sostav i stroenie zemnogog shara. (Popular science library of the Nauka i Tekhnika journal, Issue 77), Leningrad, Krasnaya gazeta, 1929.

56. Yaponski schetny pribor Soroban // Chelovek i priroda, 1929, No. 15, pp. 5-7.

57. Efir i ego rol' v staroi i novoi fizike // Ibid., No. 16, pp. 3-9.

58. Electron i tselye chisla (novye raboty A.S. Eddingtona) // Chelovek i priroda, 1930, No. 2, pp. 8-16.

59. Proikhozhdenie Solnechnoi sistemy // Ibid., No. 23, p. 3-10.

60. O prirode polozhitel'nogo elektrichestva // Nauch. slovo, 1930, No. 5, pp. 91-99.

61. Henri Russel // Tvortsy nauki o zvezdakh, Leningrad, Krasnaya gazeta, 1930, pp. 39-49.

62. James Jeans // Ibid., pp. 75-88.

63. Stroenie atoma // Library of self-education for workers, Book 1, Leningrad, Krasnaya gazeta, 1930.

63a. Budova atoma, Kharkiv-Odessa, 1931 (in Ukrainian).

64. Novy krizis teorii kvant // Nauch. slovo, 1931, No. 1, pp. 38-55.

65. Element s atomnym nomerom 0 // Sorena, 1932, No. 7, pp. 165-167.

66. O prirode kosmicheskikh luchei // Ibid., pp. 142-144.

67. Uchenie o khimicheskoi valentnosti v sovremennoi fizike // Priroda, 1932, No. 10, pp. 875-878.

68. Convegno di Fisica Nucleare // Sorena, 1933, No. 1, pp. 176-177.

69. K voprosu o neitronakh // Priroda, 1933, No. 1, pp. 63-66.

70. Konferentsia po tverdym nemetallichskim telam // Ibid., pp. 73-74.

71. Elektronnye poluprovodniki // Priroda, 1933, No. 2, pp. 54-56.

72. O knige Rutherforda, Chadwika, Ellisa // Ibid., p. 77.

73. Polozhitelnye elektrony // Priroda, 1933, No. 5/6, pp. 21-22.

74. Anomalnoe poglochshenie i rasseyanie gamma-luchei // Ibid., pp. 110-111.

75. Vnutrennyaya konversiya gamma-luchei // Priroda, 1933, No. 8/9. pp. 87-89.

76. Problemy fiziki zvezd // Sorena, 1933, No. 7, pp. 12-23.

77. Vsesoyuznaya yadernaya konferentsiya // Sorena, 1933, No. 9, pp. 155-165.

78. Iskusstvennaya radioaktivnost' // Sorena, 1934, No. 5, pp. 3-9.

79. Sokhranyaetsya li energiya? // Sorena, 1935, No. 1, pp. 7-10.

80. Uspekhi nauki i tekhniki v 1934 g.: Fizika atomnogo yadra // Sorena, 1935, No. 2, pp. 78-81.

81. Stroenie vechshsestva, Leningrad-Moscow, ONTI, 1935 (a fragment of it is found in the Kvant journal 1978, No. 3, pp. 11-18).

82. Atomy, elektrony, yadra, Leningrad-Moscow, ONTI, 1935 (second edition: Atomy i elektrony, Moscow, Nauka, 1980 // Biblioteka Kvant, Issue 1).

82a. Ataka atomnogo yadra, Kiev, 1936 (in Ukrainian).

83. Samyi sil'ny kholod // Ezh, 1935, No. 8, pp. 18-20.

84. Novosti fiziki // Izvestia, May 12, 1936.
 

Books for children

85. Solnechnoe vechshestvo // Koster, Coll. 2, Leningrad, Detizdat, 1934; God XVIII. Almanach 8, Moscow, 1935, pp. 413-460/Introduced by S.Y. Marshak; Leningrad, Detizdat, 1936; Moscow, Detgiz, 1959/Introduced by L.D. Landau, afterword by A.I. Shal'nikov.

85a. Sonyachna rechovina, Kharkiv-Odessa, Ditvidav, 1937 (in Ukrainian).

85b. Der Sonnenstoff, Kiev, Ukrderschnazmenwydaw, 1937.

86. Luchi X // Koster, 1936, No. 1, Leningrad, Detizdat, 1937; Moscow, Malysh, 1965.

87. Izobretateli radiotelegrapfa // Koster, 1936, Nos. 4, 5; Kvant, 1987, No. 2 (the first chapters).

87a. Solnechnoe vechshestvo. Luchi X. Izobretateli radiotelegrapfa. Moscow, 1990.